Zaključen zadnji javni poziv za sofinanciranje operacij iz sredstev regionalnega (ESRR) sklada

Upravni odbor LAS Posavje je na svoji seji, dne 07. 12. 2021, potrdil 2 nova projekta, prispela na 4. javni poziv LAS Posavje za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v programskem obdobju 2014 -2020 Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki se bosta po potrditvi s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo financirala iz sredstev CLLD.

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je zaključila z vsemi postopki, povezanimi s potrditvijo operacij, oddanimi na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Na 4. javni poziv regionalnega sklada, ki je bil odprt do 14. 10. 2021, z razpisano višino sredstev 299.408,56 EUR, je vodilni partner LAS Posavje prejel 3 projektne predloge. Prijavitelji s partnerji so skupno zaprosili za sofinanciranje v vrednosti 449.268,48 EUR.

Ocenjevalna komisija LAS Posavje je v preteklih dveh mesecih prejete vloge pregledala z vidika meril administrativne popolnosti, z vidika pogojev upravičenosti in z vidika meril kakovosti. Po zaključenem pregledu in podaji ocen je prejete vloge glede na doseženo število točk obravnaval še upravni odbor LAS Posavje, ki za vsako operacijo odloči, ali se bo financirala, pri čemer mora za veljavnost takšne odločitve glasovati najmanj polovica od tistih članov upravnega odbora, ki niso predstavniki javnega sektorja. Na svoji 8. redni seji, ki je potekala 07. 12. 2021, je upravni odbor LAS Posavje na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS Posavje izbral in potrdil 2 operaciji ter o izbranih operacijah, prijavljenih na javni poziv LAS Posavje obvestil Skupščino LAS Posavje. Člani LAS Posavje so se na 14. redni seji skupščine LAS Posavje seznanili s potrjenima operacijama, oddanima na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR.

Po 4. javnem pozivu ESRR bosta do sofinanciranja s sredstvi CLLD tako predvidoma upravičeni 2 operaciji. Skupna višina zaprošenih sredstev sofinanciranja evropskega regionalnega sklada znaša 299.273,31 EUR. Potrjena projekta bo Regionalna razvojna agencija, kot vodilni partner LAS Posavje, posredovala v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Seznam potrjenih operacij:

Prijavitelj operacije Naziv operacije Višina sofinanciranja evropskega regionalnega sklada v EUR
Občina Radeče Središča za krepitev podjetniških kompetenc mladih 150.000,00
JAVNO PODJETJE KOMUNALA  d.o.o. Sevnica DIGIVODA 149.273,31

Regionalna razvojna agencija Posavje bo zadnji, 4. javni pozivi za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) objavila predvidoma v prvi polovici leta 2022. Višina razpisanih sredstev bo znana ob sami objavi javnega poziva, vanj pa bodo vključena dodatna sredstva, ki jih je LAS Posavje prejel s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z Obvestilom o dodelitvi dodatnih sredstev sklada EKSRP iz naslova podaljšanja programskega obdobja 2014-2020.

Več informacij o aktualnih zadevah LAS Posavje: http://www.las-posavje.si/

Deli

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja