Štipendije

Namen štipendiranja mladih je spodbujanje pridobivanja višje ravni izobrazbe, izboljšanje zaposljivosti in skrajšanje obdobja študija.

Cilji štipendiranja so spodbujanje družbenega napredka, hitrejše osamosvajanje, dvig odgovornosti mladih, zmanjšanje neskladja med izobrazbo in povpraševanjem po kadrih na trgu dela.

Vsako leto se v mesecu avgustu (za dijake) in v mesecu septembru (za študente) odvijajo prijave na razpise za različne štipendije. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavijo roke prijav za prihajajoče šolsko oziroma študijsko leto.

Državne štipendije so dopolnilni prejemek, ki olajša šolanje dijakom in študentom iz socialno šibkejših družin.

Zoisove štipendije so spodbuda za šolanje in pridobivanja znanja vseh nadarjenih na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Kadrovske štipendije pomagajo dijakom in študentom priti do ustreznega poklica in izobrazbe ter do njihove prve zaposlitve. Delodajalec štipendijo dodeli študentu za izobraževalni program na podlagi svojih potreb s čimer se spodbuja delodajalce k načrtovanju in pridobivanju potrebnega kadra.

Štipendije Ad futura spodbujajo izobraževanje mladih v tujini ter izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji.

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu krepijo povezanost z matično domovino in zagotavljajo možnost mladim s stalnim prebivališčem v tujini študij v Sloveniji.

Štipendije za deficitarne poklice spodbujajo mlade k izobraževanju za poklice, kjer kadra primanjkuje.

  • Povezava do štipendije za deficitarne poklice:

https://www.gov.si/teme/stipendije-za-deficitarne-poklice/