Štipendije za člane Univerze v Ljubljani

Za naslednje leto so za študijske programe na voljo tri štipendije Univerze v Ljubljani.

Štipendija Milana Lenarčiča

Namenjena je študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo nadpovprečne študijske rezultate in so vpisani v študijske programe druge ali tretje stopnje ali v četrti letnik enovitih študijskih programov. Za štipendijo lahko zaprosijo oziroma kandidirajo študenti s povprečno oceno najmanj 9,0 na predhodni stopnji študija.

Namenjena je kritju stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, udeležbe na študentskih seminarjih in srečanjih ter drugih študentskih aktivnostih, povezanih s študijem ter kritju življenjskih stroškov.

Pravilnik o dodelitvi štipendij, razpis za štipendije Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana 2019/2020 in prijavni obrazec 2019/2020 najdete tukaj.

Štipendija Knafljeve ustanove

Štipendija Knafljeve ustanove je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Dodeli se za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu ali domu Korotan na Dunaju.

Za štipendijo Knafljeve ustanove lahko zaprosijo diplomanti ene od fakultet Univerze v Ljubljani, ki imajo povprečno oceno 8 ali več in ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še niso dopolnili 30 let. Izjemoma lahko upravni odbor (kuratorij) ustanove podeli štipendijo tudi kandidatu z nižjo povprečno oceno, če obstajajo za to utemeljeni razlogi.

Več informacij o štipendiji Knafljeve ustanove najdete tukaj.

Likarjev sklad

Likarjev sklad je namenjen nadpovprečnim študentom Univerze v Ljubljani, ki se želijo na Tehniški univerzi München izobraževati na področju inženirskih ved. Štipendije se lahko podelijo študentom vseh strokovnih področij inženirstva ter Medicinske fakultete na dodiplomskem in podiplomskem nivoju Univerze v Ljubljani.

Na dodiplomskem nivoju morajo kandidati na Univerzi v Ljubljani opraviti prve tri letnike študija. Starostna meja za kandidate je 30 let (za asistente, doktorande in postdoktorande 35 let).

Več o štipendiji Likarjevega sklada najdete tukaj.

Deli

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja