Prostovoljsko delo

Prostovoljstvo je oblika dela, ki jo posameznik ne izvaja zaradi lastne materialne koristi temveč zaradi koristi na splošno.

Pri posamezniku so v ospredju naslednji motivatorji za prostovoljsko delo, na primer:

 pomoč posameznikom v stiski,

vračilo organizaciji od katere so v preteklosti sami prejeli pomoč,

povečati kakovost življenja v lokalni skupnosti,

– spremeniti svet na bolje,

biti del nečesa dobrega,

spoznati nove ljudi in soustvariti skupnost,

pridobiti nova znanja,

pridobiti smisel, srečo in telesno korist,

izboljšati možnost za zaposlitev.

 • Področje organiziranega prostovoljstva v Sloveniji ureja Zakon o prostovoljstvu:

https://www.prostovoljstvo.org/o-prostovoljstvu/zakon-o-prostovoljstvu

Prostovoljstvo deluje na okoljskem, kulturnem, športno-rekreativnem, socialnem, izobraževalnem, zdravstvenem, turističnem področju in v času naravnih in drugih nesreč. Prostovoljsko delu lahko opravljajo vsi prebivalci ob upoštevanju psiho-fizičnih zmogljivosti, saj ni načelnih omejitev. Področja, kamor se posameznik lahko vključi v opravljanje prostovoljskega dela so mnogotera:

 • socialno varstvo,
 • vzgoja in izobraževanje,
 • mladinsko delo,
 • delo na področju kulture,
 • medkulturno sodelovanje,
 • mednarodno sodelovanje,
 • zdravje, šport in rekreacija,
 • turizem in trajnostni razvoj,
 • okolje in sonaravni razvoj,
 • medgeneracijska pomoč,
 • zaščita in reševanje.

Družba ima od prostovoljskega dela številne koristi:

 • izboljšuje kakovost življenja marginaliziranih skupin (ogroženih, prikrajšanih, socialno izključenih),
 • skrbi za večjo odzivnost družbe v času naravnih in drugih nesreč,
 • ustvarja priložnost za posameznika k aktivnemu delovanju v družbi,
 • družbi zagotavlja dodatne dejavnosti, ki dodajo vrednost obstoječim službam in institucijam.

Povezave do prostovoljskega dela in združenja, ki vežejo prostovoljsko delo:

Opravljanje prostovoljskega dela in informacije o prostovoljstvu v Posavju je mogoče dobiti v samih mladinskih centrih:

Informacije za mlade podjetnike: evem.gov.si, podjetniskisklad.si, lui.si, hekovnik.si, mladipodjetnik.si, data.si, virtonomics.com

Informacije o mladinski dejavnosti: mss.si, mladizmaji.si, mreza-mama.si, socialna-akademija.si, ypsilon.si