Prostovoljske organizacije

Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service – EVS) ponuja mladim možnost daljšega bivanja in dela v gostiteljski organizaciji v drugi državi (do 12 mesecev).
Delo prostovoljca ali prostovoljke EVS je v korist gostiteljske organizacije ali tamkajšnje lokalne skupnosti. Z izvajanje praktičnih nalog pridobi posameznik nove kompetence, spozna nove prijatelje, kulturo in običaje ter pridobi veščine za samostojno življenje.

Delo prostovoljcev EVS je neprofitno. V vsaki aktivnosti EVS sodelujeta vsaj ena pošiljajoča in ena gostiteljska organizacija ter prostovoljec oziroma prostovoljka.

Prostovoljna služba lahko traja od 2 mesecev do 12 mesecev. V primerih skupinskih aktivnosti EVS (10 ali več prostovoljcev) in vključevanja mladih z manj priložnostmi (v vlogi prostovoljcev) pa služba lahko traja od 2 tednov do 2 mesecev. Skupinske aktivnosti so lahko gradnja hiše, urejanje ali obnova parka, organiziranje filmskega festivala ali športnih dogodkov, različni programi za otroke in mladostnike, pomoč pri kmetijskih opravilih, informiranje in promoviranje enakosti in solidarnosti v družbi, informiranje in pospeševanje turistične dejavnosti v regiji ipd.

  • Povezava do primerov projektov v sklopu EVS izmenjav:

http://www.movit.si/evs-20-let/primeri-projektov-evs/

Nevladne organizacije v Posavju združuje Zavod dobra družba (Prstan: Posavska Regionalna Stična Točka za Nevladne organizacije):

Mladinska mreža MaMa je zasebni zavod in nevladna organizacija, ki združuje organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov po Sloveniji:

Prostovoljske organizacije po Sloveniji lahko poiščete tudi na zemljevidu z izbranimi kriteriji.

 Seznam prostovoljskih organizacij po občinah v Posavju: