Erasmus+ & ESE

Program “Erasmus+: Mladi v akciji” je del programa Erasmus+, ki je stopil v veljavo z letom 2014 in združuje dosežke več kot 25-letne zgodovine programov EU na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Program se izvaja pod okriljem Nacionalne agencije Zavoda Movit. Namenjen je mladim od 15. do 29. leta starosti. Aktivna participacija v različnih akcijah mladim pomaga pridobiti različna neformalna znanja in veščine, spoznati druge kulture in mlade iz tujih držav.

Evropska solidarnostna enota (ESE)

Projekti prostovoljstva mladim nudijo priložnosti za prostovoljsko delo. Dela odgovarjajo na pomembne potrebe družbe, prispevajo h krepitvi skupnosti in ob tem prostovoljcem omogočajo, da pridobivajo uporabne izkušnje, veščine in kompetence za svoj osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in profesionalni razvoj, s čimer se izboljšuje njihova zaposljivost.

Gre za novo pobudo Evropske unije, ki mladim omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v svoji državi ali tujini v dobro skupnosti in ljudi po vsej Evropi. Evropska solidarnostna enota je namenjena mladim od 18. do 30. leta starosti. Projekti v okviru Evropske solidarnostne enote trajajo od dveh mesecev do enega leta ter se običajno izvajajo v državah članicah EU. Mladi morajo biti za udeležbo v projektih prostovoljstva registrirani na portalu evropske solidarnostne enote.

Portal Evropske solidarnostne enote (ESE) je namenjen združevanju mladih in organizacij.

Na portalu se lahko registrirajo mladi, stari med 17. in 30. letom, in preko njega iščejo priložnosti za sodelovanje v projektih ESE, izrazijo zanimanje zanje ter se povežejo z organizacijami, ki izvajajo projekte. Preko portala bodo mladi lahko dostopali tudi do splošnega spletnega usposabljanja za vse sodelujoče v programu ESE, po končanem projektu pa pridobili potrdilo o udeležbi. Portal mladim omogoča dostop do aktualnih novic, povezav do različnih spletnih usposabljanj in priložnosti za mobilnost izven programa ESE.

  • Povezava do portala Evropske solidarnostne enote (ESE):

https://europa.eu/youth/solidarity_sl

S pridobitvijo znaka kakovosti pa dostop do portala pridobijo tudi organizacije. Preko portala lahko objavijo aktualne priložnosti za vključitev v prostovoljske aktivnosti, pripravništva ali delovna mesta v njihovi organizaciji, poleg tega pa lahko na portalu poiščejo mlade, ki iščejo priložnosti v programu ESE in jih preko portala tudi kontaktirajo.

Poleg spletne strani je na voljo tudi mobilna aplikacija (IOSAndroid), ki mladim omogoča, da se povežejo in svoje izkušnje delijo z drugimi mladimi, registriranimi na portalu ESE.

Mladinski center Krško

  • Gosti prostovoljce iz tujine v okviru Evropske prostovoljne službe in Evropske solidarnostne enote,
  • Organizira gostiteljstvo in odhod mladih iz lokalnega okolja na mednarodne mladinske izmenjave,
  • Organizira in izvede mednarodne seminarje, usposabljanja in treninge,
    svetovanja in pomoč pri prijavi na mednarodne projekte.

Mladinski center Krško je že vrsto let koordinator za ESC prostovoljce, ki prihajajo v Posavje, prav tako pa smo podporna organizacija za mlade, ki bi si želeli sodelovati v projektih v tujini. Pomaga pa vam lahko tudi pri svetovanju pri prijavi na mednarodne projekte. Za svetovanje pri prijavi pa se lahko obrnite tudi na nacionalno agencijo Movit.

Prijava na portalu je tudi pogoj, da se lahko udeležite projekta (velja za individualne in skupinske ESC projekte).

 

Mladinski delavci pa se lahko udeležijo tudi številnih treningov in Študijskih obiskov, ki so dostopni na:

Poleg Mladinskega centra Krško se s koordinatorstvom ukvarjajo še naslednje organizacije:

Priložnosti za vključitev v program Erasmus+ nudi tudi stran Evropske Unije in univerze v Sloveniji: