Pripravništvo

Pripravništvo se lahko sklene za diplomanta, ki prvič začne opravljati delo in ki ustreza vrsti ter ravni strokovne izobrazbe za razpisano prosto delovno mesto pripravnika. Namen zaposlitve je, da se oseba usposobi za samostojno opravljanje dela.

Pripravništvo se sklene s pogodbo o zaposlitvi ali se sklene s posebnim sklepom. Čas pripravništva lahko traja največ leto dni, če pripravnik sklene pogodbo za polni delovni čas.

Po opravljenem pripravništvu se s pripravnikom lahko sklene delovno razmerje, če je bil izbor opravljen na javnem natečaju.

Pripravnik ima pravico do osnovne plače najmanj v višini 70 odstotkov osnovne plače redno zaposlenega na istem delovnem mestu.

Iskalniki do razpisov za prosta delovna mesta pripravnikov v Sloveniji:

Pripravništvo se izvaja tudi v institucijah Evropske unije. Namenjena so diplomantom in študentom. Predstavljajo odskočno desko v svet.

Evropska komisija vsako leto razpiše prosta pripravništva za obdobje dela pet mesecev. Spomladi se začno 1. marca, jeseni pa 1. oktobra.

Pripravništvo Evropske unije vsako leto omogoči približno 1900 mladim. Po navadi institucije EU organizirajo tri do petmesečna pripravništva za mlade univerzitetne diplomante.

Pripravnike pogosto iščejo na področju konkurenčne zakonodaje, človeških virov, okoljske politike, komuniciranja in drugih.

Povezane objave