Osnovne in srednje šole v Posavju in Sloveniji

Učna pomoč – prostovoljci pomagajo osnovnošolcem in dijakom: https://mepikrsko.si/mepi-ucna-pomoc/

Pri načrtovanju izobraževalne poti vam lahko pomagajo informacije, strokovne vsebine in strokovnjaki v različnih ustanovah:

Osnovne šole

Občina Krško

Občina Sevnica

Občina Kostanjevica na Krki

Občina Brežice

Občina Radeče

Občina Bistrica ob Sotli

Srednje šole in Višje strokovne šole

Občina Sevnica in občina Krško

Občina Brežice

 • Ekonomska in trgovska šola Brežice: https://www.etrs.si/
  • Organizacijska enota Poklicna in strokovna šola
   • 2-letni poklicno-tehniški program ekonomski tehnik
   • 3-letni program trgovec
   • 4-letni program ekonomski tehnik
   • 4-letni program predšolska vzgoja
  • Organizacijska enota Višja strokovna šola: http://www.vssbrezice.si/
   • višješolski strokovni program Ekonomist (prej komercialist)
   • višješolski strokovni program Velnes
  • Gimnazija Brežice: https://www.gimnazija-brezice.si/
   • športni oddelek v programu gimnazija

  Slovenija