Letni pregled beleženja mladinskega dela v Logbook-u

Pridobili smo torej vpogled v mnenje mladih o delu mladinskih delavcev, opremljenosti, dostopnosti in odprtosti mladinskega centra ter možnostih za aktivno participacijo in sooblikovanje programa mladinskega centra.

Rezultate letne evalvacije smo letos pridobili  v začetku decembra in ob koncu leta naredili pregled ter ugotovili, da gre za odlične rezultate mladinskega dela v mladinskih centrih vključenih občin Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto, Brežice, Škofja Loka, Zagorje ob Savi in Brda. V Sloveniji je bilo izvedenih kar 19.955 aktivnosti za mlade, kar predstavlja 91.417 ur mladinskega dela. Pri tem prevladujejo odprte aktivnosti (15.421 aktivnosti), ki se jih lahko udeležijo vsi mladi, v manjšem delu pa se v mladinskih centrih izvajajo skupinske oziroma zaprte aktivnosti, ki so omejene na različne interesne in projektne skupine mladih (4.535 aktivnosti).

Še posebej razveseljuje podatek, da so kar 18% oziroma 16.822 ur vseh aktivnosti fasilitirali mladi, kar kaže na dejstvo, da je mladinsko delo v Sloveniji pomembno orodje za naslavljanje izzivov aktivne participacije in vključevanja mladih.

Rezultati kažejo, da so MC-ji prostori, v katerih se mladi počutijo varne in pravično, enakopravno obravnavane (92%). Prostori mladinskih centrov mladim omogočajo, da se počutijo, da so, kar so in rastejo v okviru skupnosti. Dejavnosti v MC-jih pa jih spodbujajo k sprejemanju odgovornosti (86%), k podajanju lastnih mnenj in predlogov in k sodelovanju ali izvedbi lastnih pobud in aktivnosti (85%). Prav tako so pozitivni kazalniki učenja in participacije, ki kažejo na dejstvo, da mladi s sodelovanjem v lokalnih MC-jih resnično stopajo na pot družbene odgovornosti in aktivnega državljanstva.

Deli

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja