JR – SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO

RAZPISOVALEC: SPIRIT Slovenija

UPRAVIČENCI: Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja kot  konzorcijski partnerji, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja.

NAMEN: Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov.

CILJ: Prispevati k zelenemu prehodu, povečanju produktivnosti, vlaganju v raziskave in razvoj, krožnemu gospodarstvu, preprečevanju onesnaženja, torej na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov ali storitev z visoko dodano vrednostjo.

ROK ZA PRIJAVO: 17.5.2022 ter 3.4.2023.

Deli

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja