Izmenjave Erasmus+ & Salto Youth

Večina projektov na mednarodnem področju mladih se izvede pod okriljem dveh programov. Za obdobje 2021–2027 je oblikovan nov program Erasmus+:

Mladi v akciji, ki se izvaja pod okriljem Nacionalne agencije Zavoda Movit. Program je namenjen mladim od 15. do 29. leta starosti. Aktivna participacija v različnih akcijah mladim pomaga pridobiti različna neformalna znanja in veščine, spoznati druge kulture in mlade iz tujih držav.

Evropska solidarnostna enota, nova pobuda Evropske unije, ki mladim omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v svoji državi ali tujini v dobro skupnosti in ljudi po vsej Evropi. Evropska solidarnostna enota je namenjena mladim od 18. do 30. leta starosti. Projekti v okviru Evropske solidarnostne enote trajajo od dveh mesecev do enega leta ter se običajno izvajajo v državah članicah EU.

Mladinski center Krško ima večletne izkušnje z:

  • gostovanjem prostovoljcev iz tujine v okviru Evropske prostovoljne službe in Evropske solidarnostne enote,
  • gostiteljstvom in odhodom mladih iz lokalnega okolja na mednarodne mladinske izmenjave,
  • organizacijo in izvedbo mednarodnih seminarjev, usposabljanj in treningov,
    svetovanjem in pomočjo pri prijavi na mednarodne projekte.

Mladinski center Krško je že vrsto let koordinator za ESC prostovoljce, ki prihajajo v Posavje, prav tako pa smo podporna organizacija za mlade, ki bi si želeli sodelovati v projektih v tujini. Pomaga pa vam lahko tudi pri svetovanju pri prijavi na mednarodne projekte. Za svetovanje pri prijavi pa se lahko obrnite tudi na nacionalno agencijo Movit.

Prijava na portalu je tudi pogoj, da se lahko udeležite projekta (velja za individualne in skupinske ESC projekte).

Mladinski delavci pa se lahko udeležijo tudi številnih treningov in Študijskih obiskov, ki so dostopni na:

Poleg Mladinskega centra Krško se s koordinatorstvom ukvarjajo še naslednje organizacije: