Fotografija, likovno ustvarjanje & časopis

Društvo likovnikov Krško

Društvo likovnikov Krško – OKO je bilo ustanovljeno 26. aprila 1996 v Krškem. Njeno delovanje je nastalo iz delovanja skupine KLIK, v okviru katere so se sestajali in ustvarjali ljubitelji slikarstva že od leta 1964. Sedež Društva likovnikov Krško–OKO je na Valvasorjevem nabrežju 2 v Krškem (v prostorih Mestnega muzeja Krško). Šteje cca. 50 članov, ljubiteljskih ustvarjalcev, ki slikajo, rišejo, kiparijo, občasno pa izdelujejo ročnodelske izdelke (polstenje,..) in se preizkušajo tudi v japonski umetnosti (v maniri haige in haikuja).

Društvo likovnikov Brežice

Društvo likovnikov Brežice ( Društvo DLB) se lahko pohvali z že več kot 55 leti delovanja. Cilji in naloge društva so ustvarjanje, izobraževanje ter razvijanje kulturno umetniške dejavnosti, ohranjanje, varovanje naravne in kulturne dediščine ter varovanje okolja na območju svojega delovanja in širše. Društvo daje poudarek na izobraževanju, ki ga prilagaja željam in potrebam članov društva. Izobraževanja vodijo priznani mentorji, nekateri med njimi so tudi člani društva. V društvu delujeta slikarska in keramično-kiparska sekcija. Sedež društva je na Cesti prvih borcev 11 v Brežicah.

 

Časopisi

Mladinski časopisi in revije v Posavju:

  • MARS – urbano življenje mladih (MC Krško):

http://mc-krsko.si/sl/casopis-mars-urbano-zivljenje-mladih/

  • Revija Vejžde (Mladinski svet občine Sevnica):

http://vejzde.si/revija/

 

Povezane objave