Fakultete

Srednje šole in Višje strokovne šole

Občina Sevnica in občina Krško

Občina Brežice

 • Ekonomska in trgovska šola Brežice: https://www.etrs.si/
  • Organizacijska enota Poklicna in strokovna šola
   • 2-letni poklicno-tehniški program ekonomski tehnik
   • 3-letni program trgovec
   • 4-letni program ekonomski tehnik
   • 4-letni program predšolska vzgoja
  • Organizacijska enota Višja strokovna šola: http://www.vssbrezice.si/
   • višješolski strokovni program Ekonomist (prej komercialist)
   • višješolski strokovni program Velnes
  • Gimnazija Brežice: https://www.gimnazija-brezice.si/
   • športni oddelek v programu gimnazija

  Slovenija

 

 • Fakultete v Posavju in Sloveniji

Izbira študija je za vsakega posameznika pomembna odločitev in življenjska priložnost za nadaljnjo karierno pot. Posameznik med šolanjem na izbrani fakulteti pridobi znanje in izkušnje na visokošolskem ali univerzitetnem nivoju in si ob zaključku prisluži strokoven naziv.

V Sloveniji se nahajajo štiri univerze:

Pri izbiri študija in svetovanju glede izobraževalnih programov fakultet vam lahko pomagajo karierni svetovalci v kariernih centrih univerz:

 

Neodvisno od univerz ponujajo strokovno izobraževanje tudi višje in visoke šole ter višješolski izobraževalni centri v Sloveniji:

V Posavju se nahajata Fakulteta za energetiko in Fakulteta za turizem z visokošolskim, univerzitetnim in magistrskim študijskim programom ter Višja strokovna šola Brežice z višješolskimi študijskimi programi.

Fakulteta za energetiko

Študij na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru je za vse študente, ki jih zanima področje energetike, učinkovite rabe energije, pretvarjanja različnih oblik energije v električno energijo, prenosa, distribucije in transformacije energije in sorodno povezana področja.

Končanje študija omogoča hitro zaposljivost v panogi, saj večina diplomantov fakultete enostavno najde zaposlitev. Energetike zaposlijo podjetja kot energetiki laboranti, inženirji, vzdrževalci, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električne energije, prenosom, upravljanjem in trgovanjem z energijo ter vzdrževanjem energetskih sistemov. Po energetikih povprašujejo tudi podjetja za učinkovitejšo rabo energije in s tem povezanimi vplivi na stroške poslovanja.

 • Povezava do uradne spletne strani fakultete:

https://www.fe.um.si/

Informativni dnevi za 1. stopnjo (dodiplomski študij) so predvideni v februarju 2021. Za podiplomski študij na 2. stopnji pa v maju 2021.

 • Stran s prijavnimi roki in informacijami o vpisu:

https://www.fe.um.si/bodoci-studenti/vpis-na-fe-um/vpis-na-dodiplomski-studij.html

Študij se izvaja v Krškem na sedežu fakultete na Hočevarjevem trgu 1. Tam se nahaja tudi knjižnica za študijsko gradivo in referat za študentske zadeve. Laboratorijske vaje se izvajajo v prostorih Inštituta za energetiko v 5 km oddaljeni Poslovni coni Vrbina na naslovu Vrbina 17, Krško.

Fakulteta za turizem

Študij na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru je za vse študente, ki radi potujejo, odkrivajo svet, ustvarjajo nova prijateljstva, radi delajo z ljudmi, odkrivajo nove kotičke, se učijo tujih jezikov, aktivno preživljajo prosti čas in jih zanimajo druge kulture.

Končanje študija omogoča zaposlitev v širokem spektru poklicev: menedžer hotela, raziskovalec turističnega trga, poslovodja turistično informacijskega centra, šef turistične kmetije, menedžer lokalne turistične organizacije, svetovalec v turistični agenciji, svetovalec za turizem v lokalni/državni upravi, vodja gostinskega obrata, strokovnjak za termalno-zdraviliški turizem…

 • Povezava do uradne spletne strani fakultete:

https://www.ft.um.si/Strani/Fakulteta-za-turizem.aspx

 • Povezava do informacij in predmetnika za dodiplomski študij:

https://www.ft.um.si/bodoci-studenti/vpis_na_dodiplomski/Strani/default.aspx

Informativni dnevi za 1. stopnjo (dodiplomski študij) so predvideni v februarju 2021. Za podiplomski študij na 2. stopnji pa v maju 2021.

Na voljo so tudi spletni informativni dnevi Fakultete za turizem.

 

Po koncu študija imajo diplomanti širok nabor zaposlitvenih možnosti v turizmu, in sicer:

 • V podjetjih, ki vodijo termalno-zdraviliški turizem, kmečki in planinski turizem, sejemski in zabaviščni turizem, športno-rekreativne dejavnosti, spoznavno-edukativni in kulturni turizem, gastronomski in vinski turizem, turizem dobrega počutja, v potovalnih agencijah.
 • V vseh podjetjih, kjer se pojavljajo kot dobavitelji in sooblikovalci turistične ponudbe.
 • Na področju javne uprave s področja turizma na vseh lokalnih ravneh.
 • V regionalnih destinacijskih organizacijah, regionalnih razvojnih organizacijah, lokalnih turističnih organizacijah in turistično-informacijskih centrih.
 • Kot samostojni nosilci turistične dejavnosti.

Študij se izvaja v Brežicah na sedežu fakultete na Cesti prvih borcev 36. Tam se nahaja glavna pisarna kot tudi referat za študentske zadeve.

Višja strokovna šola Brežice

 

Višja strokovna šola Brežice ponuja programa višješolski študijskega programa Ekonomist (od leta 2001) in višješolski študijski program Velnes (pričetek v študijskem letu 2021/2022).

Izobraževanje na Višji strokovni šoli Brežice je za vse študente, ki so vedoželjni, samozavestni in motivirani za strokovna znanja iz področja ekonomije, komerciale, trženja, financ, organizacije poslovanja, komuniciranja in računovodstva, kot tudi iz področja zdravega življenjskega sloga, zdrave prehrane, gibanja, športnih aktivnosti, lepote ter duševnega zdravja. Študij velnesa je za vse, ki  želijo dajati ljudem energijo za srečo, zdravje in zadovoljstvo. Za vse, ki radi spoznavajo nove kulture, izmenjujejo izkušnje, izboljšujejo znanja tujih jezikov imajo na šoli možnost praktičnega izobraževanja ali študija v tujini.

 

Informativni dnevi in objava postopkov prijav za redni in izredni študij so predvideni v februarju 2021. Prvi prijavni rok traja od 15. februarja do 18. marca 2021.

 

Po koncu študija imajo diplomanti širok nabor zaposlitvenih možnosti v ekonomiji, kot tudi velnesu:

 • Ekonomisti se zaposlijo v bančništvu, finančnih ustanovah kot ekonomisti za bančništvo in finance, v ustanovah za statistiko, poslovno analitiko kot ekonomisti analitiki ter v vseh organizacijah s področja s področja ekonomije in računovodstva, kot so trženje v bankah, zavarovalnicah, računovodskih servisih, pri samostojnih podjetnikih, zavodih ter slovenskih in mednarodnih podjetjih. Diplomanti obeh visokošolskih strokovnih programov se lahko zaposlijo kot samostojni podjetniki.
 • Organizatorji poslovanja v velneški dejavnosti se zaposlijo v zdraviliščih, v velneških, kozmetičnih in športnih središčih, v kozmetičnih in lepotnih centrih in salonih, v velnes, nutricionističnih in fitnes centrih, kopališčih, savnah, centrih za masažo in pedikuro, zdraviliščih, hotelih, domovih za ostarele, operativno-svetovalnih ekipah, ki skrbijo za zdravje in zdrav življenjski slog posameznikov in v skupinah na področju športa, znotraj turistične in bolnišnične dejavnosti, v športnih in trgovskih centrih. Pogosto se zaposlijo tudi v kombiniranih delovnih skupinah trenerjev, inštruktorjev, vaditeljev prostočasnih gibalnih dejavnosti, vodij športno rekreativnih in ostalih centrov z velnes storitvami, organizatorjev dogodkov, fizioterapevtov ter drugih terapevtov, maserjev, kozmetikov.
  • Štipendije

Namen štipendiranja mladih je spodbujanje pridobivanja višje ravni izobrazbe, izboljšanje zaposljivosti in skrajšanje obdobja študija.

Cilji štipendiranja so spodbujanje družbenega napredka, hitrejše osamosvajanje, dvig odgovornosti mladih, zmanjšanje neskladja med izobrazbo in povpraševanjem po kadrih na trgu dela.

Vsako leto se v mesecu avgustu (za dijake) in v mesecu septembru (za študente) odvijajo prijave na razpise za različne štipendije. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavijo roke prijav za prihajajoče šolsko oziroma študijsko leto.

Državne štipendije so dopolnilni prejemek, ki olajša šolanje dijakom in študentom iz socialno šibkejših družin.

Zoisove štipendije so spodbuda za šolanje in pridobivanja znanja vseh nadarjenih na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Kadrovske štipendije pomagajo dijakom in študentom priti do ustreznega poklica in izobrazbe ter do njihove prve zaposlitve. Delodajalec štipendijo dodeli študentu za izobraževalni program na podlagi svojih potreb s čimer se spodbuja delodajalce k načrtovanju in pridobivanju potrebnega kadra.

Štipendije Ad futura spodbujajo izobraževanje mladih v tujini ter izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji.

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu krepijo povezanost z matično domovino in zagotavljajo možnost mladim s stalnim prebivališčem v tujini študij v Sloveniji.

Štipendije za deficitarne poklice spodbujajo mlade k izobraževanju za poklice, kjer kadra primanjkuje.

 • Povezava do štipendije za deficitarne poklice:

https://www.gov.si/teme/stipendije-za-deficitarne-poklice/