Drugi Youth Wiki Brunch v sklopu evropskega leta mladih

V torek, 29. marca 2022, se je odvil drugi letošnji Youth Wiki Brunch v okviru evropskega leta mladih, z namenom načrtovanja naslednjih korakov in medresorskega povezovanja in sodelovanja.

Srečanje je otvorila direktorica Urada Republike Slovenije za mladino, mag. Dolores Kores, ki je poudarila pomen medresorskega povezovanja in izmenjave izkušenj za prihodnja skupna sodelovanja in snovanje skupnih projektov.

»Z regijskimi dogodki, ki jih letos pripravljamo v partnerskem sodelovanju, bomo gradili zgodbo mladih, z njimi sodelovali in iz njih črpali navdih za prihodnost«, je povedala mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa. Mreža MaMa bo v evropskem letu organizirala številne regijske dogodke, med njimi regijska posvetovanja za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino, kjer bodo mladi v dialogu z odločevalci iskali rešitve in dajali pobude na različnih področjih, ki jih zajema krovni dokument za mlade v Sloveniji. Vsi podani predlogi in zaključki bodo po zaključku regijskih dogodkov posredovana vsem zadevajočim ministrstvom, ki bodo na posvetovanjih tudi sodelovala. Poleg tega bo v letošnjem letu potekala tudi celovita prenova osrednjega portala Mlad.si, pod sloganom Križišče mladosti, ki bo predstavljal prostor, kjer se srečujejo mladi in tisti, ki ustvarjajo politike za mlade. Mladi bodo na portalu našli ključne informacije o tem kaj lahko ministrstva storijo za mlade ter kaj jim ponujajo.

V sklopu evropskega leta mladih se bo odvil tudi osrednji dogodek v so organizaciji Urada Republike Slovenije za mladino, Mreže MaMa, Nacionalne agencije MOVIT in Mladinskega sveta Slovenije. Enodnevni festival Zvok mladosti bo poteka v Ljubljani, v petek, 27. maja 2022, s poudarkom na trajnosti. Dogodek bo temeljil na treh stebrih, in sicer na zabavnem programu, interaktivni sejemski dejavnosti in na mladinskem dialogu z odločevalci. Na dogodku bodo priložnost, da svoje aktivnosti predstavijo mladim, dobile tako različne mladinske organizacije, kot tudi ministrstva.

Več na https://www.mreza-mama.si/drugi-youth-wiki-brunch-v-sklopu-evropskega-leta-mladih/

Deli

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja