Rok prijave: 23. 4. 2019

Predmet razpisa je sofinanciranje programov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti: glasba/gledališče in lutke/ples/folklora in ljudski pevci/film in video/literatura/likovna in foto dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja, ki so:

  • redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
  • produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
  • skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta;
  • izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. Imeti morajo status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana in ustrezati kriterijem tega razpisa.

Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana, do teh sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Prijave sprejemajo do 23. aprila 2019.

Več o razpisu najdete tukaj.